MMŚP - ESG i SDGs

MMŚP – ESG i SDGs

Strategia biznesowa MMŚP do 2030 roku jako strategia zrównoważonego rozwoju lub strategia ESG

Kiedy zaczynałam udzielać się w zarządzaniu firmą z grupy MMŚP, strategia biznesowa mogła być budowana na wiele lat do przodu, bo taki był rynek. Potem się sytuacja zmieniła i pod koniec ubiegłego wieku i do 2015 roku budowanie takiej wieloletniej strategii było bezsensowne.

Aktualnie zmieniłam zdanie. Od 2015 roku mamy Agendę 2030 Globalny Plan Działań, Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i raportowanie w układzie ESG i to jest powód zmiany mojego myślenia. 

Mamy, w otoczeniu dalszym wszystkich firm, ustalone do 2030 roku Globalne Cele: 17 SDG.

Jaki to ma związek z biznesem?  Z firmami MMŚP?

Otóż cele te mają olbrzymi wpływ na przyszłość biznesu, są powodem zmian w regulacjach prawnych i standardach w Europie i na świecie. 

 

Przytoczę urywek z Preambuły Agendy 2030:

 “„My, narody” – tymi wzniosłymi słowami rozpoczyna się preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. To właśnie „my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, rdzenną ludnością, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi.” Koniec cytatu            

Holistyczne podejścieW plakacie 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju widzę. dużo pozytywnej energii, nadziei na lepszą przyszłość i uratowanie planety dla naszych wnuków. 

Nasza wspólna świadomość, Noosfera, rozwija się bardzo szybko ostatnimi czasy.  

Zniszczyliśmy Biosferę i bez jej odbudowy grozi nam, ludziom tej planety, zagłada.

 

Skorzystajmy z tego, że Ziemia weszła w nowy kanał energetyczny w Kosmosie. Wykorzystajmy nasz rosnący potencjał do uratowania życia na planecie, do życia w harmonii z przyrodą i ludnością tej planety. Wykorzystajmy to do godnego życia.

 

Bardzo ważne jest nasze pozytywne myślenie o możliwości realizacji tych Globalnych Celów, wszystkich celów, do czego wszystkie MMŚP namawiam.

 

Pytanie jak MMŚP ma wdrożyć te cele? 

 

Jak ma budować strategię do 2030 roku w oparciu o te cele? 

 

Jak ma wdrożyć zrównoważony rozwój?

 

Uważam, że powinniśmy budować strategię biznesową, jako strategię zrównoważonego rozwoju, opartą o analizę Globalnych Celów i raportować corocznie jej realizację w układzie ESG.

 

Strategia biznesowa. Jak MMŚP ma ją zbudować?

 

Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, jako głównej strategii biznesowej, różni się technicznie od budowy zwykłej strategii biznesowej. 

 

Po podjęciu decyzji o jej budowie, należy przemyśleć, opracować i wdrożyć Kodeks Etycznego Postępowania w Biznesie wraz z Kodeksem Etyki Dostawcy lub tylko odpowiednie OWU do umowy z dostawcami.

 

Należy opracować Mapę Interesariuszy, znaleźć kluczowych dla biznesu interesariuszy i tych, których wsparcie może być szansą dla biznesu. Trzeba opracować Politykę komunikacji z Interesariuszami.

 

W analizie strategicznej należy przeanalizować ryzyka i szanse także wynikające z wpływu na środowisko i społeczeństwo, i to także na środowisko i społeczeństwo świata.

 

W analizie strategicznej należy zaznajomić całą kadrę kierowniczą, a potem i pracowników, z 17 SDG, zadaniami i przemyśleć inicjatywy, które potencjalnie mogłyby wspierać realizację Globalnych Celów. Można się wspomóc np. tą stroną .

 

Te nowe ryzyka dodatkowo analizować trzeba z punktu widzenia lokalnych oddziaływań i globalnych oddziaływań. Mamy nową ekonomię różnie nazywaną: ekonomię wpływu, ekonomią zieloną, ekonomią oddziaływania, impact economy.

 

Osobiście namawiam do budowy strategii, w której firma wspiera 17 Globalnych Celów. Nauczyłam się tego na przykładzie opracowanym dla kopalni odkrywkowej przez Columbia University w Nowym Yorku.

 

Moim zdaniem, MMŚP może wesprzeć realizację wszystkich 17 SDG.

 

Czy po to istnieje MMŚP, żeby wspierać 17 SDG?

 

Nie, ale opracowanie strategii opartej na tych Globalnych Celach może pomóc firmie przetrwać, rozwinąć się i utrzymać na rynku.

 

Czy raz opracowana strategia biznesowa da nam stabilny plan do 2030 roku?

 

Niestety. Coroczna aktualizacja jest niezbędna, bo tylko cele SDGs są do 2030 roku niezmienne. Pozostałe czynniki zmieniają się dynamicznie.

 

Czy w takim razie warto budować strategię biznesową do 2030 roku?

 

Warto, bo wchodzimy w czas wielkich zmian technologicznych i prawnych. Niektóre zawody w 2030 roku już nie będą istnieć. Świadomość naszych klientów również się zmienia. 

 

Strategia biznesowa a zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju może się odbywać z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, w której dodajemy dodatkowe perspektywy. 

Perspektywę Klienta dzielimy minimum na 3 perspektywy:

 

 • Klient
 • Środowisko
 • Społeczeństwo

Ulega zmianie model biznesowy.

Powszechnie używany Model Biznesowy Canvas przybiera nowe oblicze. W literaturze można znaleźć różne propozycje wariantu tego modelu, jako odpowiednie dla zrównoważonego rozwoju. Zrobiłam kompilację różnych propozycji.

 

Model CANVAS zrównoważonego rozwoju

Ta kompilacja wydaje mi się najlepsza. W każdym polu klasycznego modelu Canvas mamy podział na biznes (niebieski), środowisko (zielony) i społeczeństwo (żółty). Dodatkowo dwa pola:  – Kto skorzysta, – Jakie SDG są wspierane.

Ponieważ uważam, że wszystkie Globalne Cele powinny być wspierane strategią zrównoważonego rozwoju, dlatego umieściłam w tym polu kołowe logo SDGs.

 

Czy taka zmiana w prowadzeniu biznesu jest konieczna dla firm MMŚP? 

Tak, jest konieczna, jeżeli firma chce przetrwać, rozwinąć się i wygrać z konkurencją na rynku. 

Mamy Europejski Plan Działań – Zielony Ład.

Jeżeli firma ma finansowanie zewnętrzne, to już w 2022 roku, za rok 2021, może być zobowiązana do raportowania wynikającego z Unijnej Taksonomii. Trzeba będzie podać odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych i kosztów, które spełniają kryteria działalności zrównoważonej środowiskowo, dla wyszczególnionych rodzajów działalności. Dokładne kryteria są jeszcze w opracowywaniu.

Weszło w życie rozporządzenie UE SFRD w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. Banki, instytucje ubezpieczeniowe, inwestorzy mogą występować z żądaniem podania danych niezbędnych do ich wskaźników. Tematyka wskaźników jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem i w układzie ESG.

Dobre Praktyki Giełdowe 2021 w wielu zapisach odwołują się do zrównoważonego rozwoju.

A co, jeżeli nie ma zewnętrznego finansowania? Kontrahent, ponieważ jest zobowiązany do raportowania również oddziaływania swoich łańcuchów dostaw, może nas o takie dane poprosić. Jeżeli nie damy, wpłynie to negatywnie na jego wskaźniki i może zerwać z nami kontrakt.

 

Raportowanie ESG realizacji strategii biznesowej

Zintegrowane raportowanie dotychczas miało miejsce tylko w dużych przedsiębiorstwach. To się zmienia. 

Takie zintegrowane raportowanie zrównoważonego rozwoju w układzie ESG będzie obowiązywało wszystkie podmioty publiczne.

Zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, zastępująca NFRD) już w 2024 roku za 2023 rok, wszystkie podmioty publiczne,  będą zobligowane raportować nie tylko informacje finansowe, ale także niefinansowe w Jednolitym Europejskim Standardzie z tagami cyfrowymi. Również obligatoryjny będzie audyt takiego raportu. 

Dla MŚP, rejestrowanych na giełdzie, będzie opracowany mniej szczegółowy standard raportowania. Rejestrowane na giełdzie MŚP będą zobligowane raportować informacje, przypuszczalnie o trzy lata później, w 2027 roku za 2026 rok. Pozostałe MMŚP będą mogły używać tego uproszczonego standardu do dobrowolnego raportowania w komunikacji z interesariuszami. 

Standardy powinny być opublikowane do końca 2022 roku.

W raporcie najprawdopodobniej będzie się określało wpływ na zrównoważony rozwój w skali krótko, średnio i długoterminowej.

Taki raport będzie miał odniesienie także do Globalnych Celów.

A więc strategia zrównoważonego rozwoju w oparciu o SDG staje się sprawą ważną i pilną.

W związku z łańcuchami budowy wartości, obejmującymi w biznesie czasem cały świat, standard powinien być jeden dla biznesu na całym świecie. 

W podstawowym zakresie europejski standard będzie pokrywał się informacyjnie ze światowym, finansowym standardem raportowania zrównoważonego rozwoju w układzie ESG.

 

Na zakończenie

Jeszcze raz namawiam do budowania strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 roku jako głównej, biznesowej strategii. 

Namawiam do poszukiwania dobra wspólnego z czułością, o której tyle pisze Olga Tokarczuk. Z czułością, która jest sprzyjaniem temu co dobre dla bycia w skali jednostkowej i planetarnej.

 
Partnership Holistyczne podejscie do zrównoważonego rozwoju

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SZRB = Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Przeczytaj także ten artykuł.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu (SZRB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

 • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
 • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

Przeczytaj także artykuł Barometr Wpływu a 17SDGs

SDGs implementation to business strategy

Ekonomia oddziaływania

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Ekonomia oddziaływania. Ekonomia wpływu

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu to narzędzie zarządzania w XXI wieku. W ostatniej dekadzie szybko rozwija się nowa ekonomia: ekonomia oddziaływania (ekonomia wpływu, impact economy). Dzieje się to za sprawą rozwoju impact investing, czyli inwestowania w oddziaływanie. Mowa tu o inwestycjach  w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, dokonywanych z zamiarem uzyskania korzystnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, wraz z zyskiem finansowym.

W ekonomii kapitalistycznej liczy się głównie, a często tylko, zysk finansowy. W ekonomii oddziaływania konsumenci i inni interesariusze mobilizują przedsiębiorców i kadrę kierowniczą do okazywania, że generowane zyski finansowe są osiągane wraz z generowaniem dobra społecznego i środowiskowego. Mowa tu nie tylko o społeczeństwie i środowisku lokalnym. Mowa o społeczeństwie i środowisku świata.

Nowa twarz globalizacji. Ekonomia wpływu

Rodzi się nowa twarz globalizacji.

W skali świata powinien być ujednolicony standard raportowania informacji finansowych i niefinansowych, łącznie z jawnymi łańcuchami dostaw i oddziaływaniem produktu w całym cyklu życia,  Samo hasło ESG nie wystarczy. Standard powinien być jeden.

Wielkie korporacje nie będą mogły  “mydlić oczu” swoimi raportami CSR, czy ESG. Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) wkroczą do akcji raportowania informacji niefinansowych w oparciu o ujednolicony w skali światowej standard. Raporty te będą ogólnodostępne na internetowych platformach wspomagających MMŚP w raportowaniu. Jeżeli włączymy w to nowe technologie, to oddziaływanie łańcuchów dostaw stanie się czytelne dla wszystkich. Każdy produkt będzie można “prześwietlić” w internecie. Konsument będzie mógł podejmować bardziej świadomie decyzje, jakiej jakości firmę swoimi zakupami wspiera. Przez jakość rozumiem również wpływ firmy i produktu na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju  – 17 SDGs.

Kiedy to nastąpi, nie wiem. Działania w tym kierunku są czytelne w internecie. Czy pełna realizacja takich założeń uda się w skali świata do 2030 roku? Nie wiem. Ale już teraz warto wdrożyć w MMŚP myślenie strategiczne i budowanie strategii zrównoważonego rozwoju biznesu.

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17SDGs – SZRB – a ekonomia oddziaływania

Czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu to główna, wieloletnia strategia biznesowa?

Tak. to powinna być główna strategia biznesowa obejmująca w swoich celach również cele dla dobra społeczności i środowiska. Nie tylko lokalnej społeczności i środowiska, ale także globalnej społeczności i środowiska naszej planety.

Czy prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju powinny się zacząć od analizy interesariuszy i budowy mapy interesariuszy?

Tak. Analiza otoczenia, interesariuszy, to pierwszy krok. Powinien zakończyć się mapą interesariuszy, która wskazuje zróżnicowanie pod względem wpływu i zainteresowania firmy interesariuszami i interesariuszy firmą. Jest to podstawa do opracowania Polityki komunikacji i współpracy z interesariuszami

mapa interesariuszy
opis do may interesariuszy

Czy środowisko też jest interesariuszem?

Tak. Jest tak zwanym interesariuszem niemym. Możemy mówić tu o dwóch interesariuszach: o środowisku lokalnym i o środowisku globalnym.

Jak się komunikować i współpracować? Komunikacja odbywa się w sposób pośredni. Realizacja celów środowiskowych wpływa pozytywnie na stan środowiska. Środowisko okazuje nam wdzięczność i daje nam dobro, poprzez polepszenie swego stanu. Nasze istnienie w zdrowiu jest ściśle zależne od jakości środowiska.

Czy Kodeks Etyczny jest niezbędny?

Opracowanie Kodeksu Etycznego ułatwi komunikowanie strategii SZRB pracownikom. Na etapie budowy, Kodeks pozwala przeanalizować i zaproponować modyfikację wielu aspektów postaw, współpracy, zależności, komunikacji i wartości wspólnie wyznawanych w firmie.

Czy budowa Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu to zadanie dla specjalnego działu, czy dla kadry zarządzającej najwyższego stopnia?

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako wieloletnia główna strategia biznesowa, powinna być budowana na najwyższym szczeblu zarządzania, przy udziale całej kadry kierowniczej. Po opracowaniu powinna być bardzo przystępnie zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Czy wszystkie cele SDGs powinny być brane pod uwagę?

Holistyczne podejście

Tak, wszystkie cele SDGs powinny być brane pod uwagę. Oczywiście różne będą priorytety realizacji pozytywnego wpływu na realizację globalnych celów. Nie mniej uważam, że w strategii SZRB, jako głównej biznesowej strategii, wszystkie globalne cele powinny mieć zaplanowane pozytywne wsparcie (zwiększenie lub utrzymanie pozytywnego wpływu lub zmniejszenie negatywnego wpływu).

Myślenie holistyczne o globalnych celach to wartość dodana do rozwoju cywilizacji i dobra na świecie.

Czy w każdej firmie można tego dokonać?

Jestem przekonana, że w każdej. To tylko kwestia podejścia do analizy celów i przyjętych polityk w firmie.

Niedowiarków odsyłam do przeczytania przykładu:

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu mamy cele strategiczne związane z bezpośrednią działalnością i cele związane z pozytywnym oddziaływaniem albo zmniejszaniem negatywnego oddziaływania na społeczeństwo i środowisko.

Oczywiście mamy priorytety, oczywiście myślimy o zabezpieczeniu przepływów finansowych i osiąganiu zysków finansowych. Jednakże przy tym staramy się wspierać lokalnie społeczeństwo i środowisko, a i też globalnie,  społeczeństwo i środowisko świata.

Nasz świat i ekonomia wpływu, ekonomia oddziaływania, impact economy, open eyes economy…

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

Holistyczne podejście do biznesu. Holizm

Holistyczne podejście do biznesu to znak naszych czasów. Pojęcie holizmu pojawiło się w latach dwudziestych XX wieku i przeniknęło do zarządzania. Mówi się o holistycznym podejściu do zarządzania.  Wyrazem tego są systemowe rozwiązania w zarządzaniu. Pojęcie holizmu ostatnio zauważyć można w stosowaniu prawa. Paradygmat holistyczny znaleźć możemy w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego.

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

O ile w latach dwudziestych ubiegłego wieku holizm w zarządzaniu przejawiał się głównie w  systemowym podejściu, o tyle w latach dwudziestych XXI wieku wkraczamy w nowy model biznesowy, ekonomię wpływu przy wspólnych globalnych celach SDGs.

Definicja holizmu

Holizm to filozoficzna teoria rozwoju rzeczywistości (zapoczątkowana przez Smutsa) oraz metodologia nauk społecznych. W tej koncepcji mówimy, że świat złożony jest z hierarchicznych całości. Wg Smutsa “Całość nie da się sprowadzić do sumy części, świat podlega ewolucji, w której wyłaniają się coraz to nowe części”. Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części.

Wg Alberta Einsteina: “Istota ludzka jest cząstką całości nazywanej przez nas wszechświatem; cząstką ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś odrębnego od reszty, która jest rodzajem złudzenia optycznego ludzkiej świadomości. To złudzenie jest dla nas czymś na kształt więzienia, ograniczającego nas do naszych osobistych pragnień i afektacji kilkoma najbliższymi nam osobami. Naszym zdaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzenie naszego kręgu współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie.

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17 SDGs  to holistyczne podejście do biznesu

Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części. Noosfera jest całością. Internet jest narzędziem tej całości. W noosferze działając, przedstawiciele 193 krajów świata uzgodnili i podpisali Agendę 2030 z 17 SDGs.

Jeżeli poszerzymy nasz krąg współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie, to my – biznes, zaczniemy budować wieloletnie strategie biznesowe, jako Strategie Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17 SDGs. Będziemy się starali, w dłuższej perspektywie czasu, wpłynąć pozytywnie na wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs). Pozytywnie, to znaczy zmniejszając negatywny wpływ lub zwiększając, albo przynajmniej utrzymując, pozytywny wpływ na każdy z globalnych celów.

Czy uda się, niezależnie od branży,  wpłynąć pozytywnie na wszystkie cele?

Jest to możliwe. Strategia Zrównoważonego Rozwoju powinna zawierać nie tylko cele związane z bezpośrednią działalnością biznesu, ale również cele wynikające z wpływu biznesu na środowisko i społeczeństwo świata. Nawet mikro przedsiębiorca, konsument może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.

Model biznesowy na miarę lat dwudziestych XXI wieku

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17 SDGs wymusza nowy model biznesowy. W dalszym ciągu bardzo ważny jest klient i właściciel/akcjonariusz. Inni interesariusze  również stają się istotni dla osiągnięcia jak najlepszego wzrostu wartości. Mogą mieć pozytywny / negatywny wpływ na budowanie wartości. Analiza otoczenia  biznesu i współpraca z otoczeniem staje się bardzo ważna. Wkraczamy w ekonomię wpływu. Budujemy wartość nie tylko dla właścicieli i dla klienta.

Holistyczne podejście

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17 SDGs – Strategia ESG?

Ostatnio głośno jest w mediach społecznościowych na temat raportowania informacji niefinansowych w standardzie ESG. Nawet mówi się w Internecie o strategii ESG. Mam nadzieję, że wypracowany i uzgodniony zostanie jeden standard raportowania informacji niefinansowych, który będzie obowiązywał biznes całego świata. Nawet wtedy, gdy będziemy mieć jeden globalnie ustalony standard typu ESG, namawiam do analizy możliwego wpływu na 17 SDGs. Strategia, zbudowana po analizie takiego wpływu, będzie mogła być monitorowana i raportowana w tym standardzie corocznie. Raport będzie obrazował realizację rocznych planów wynikających ze strategii.

Czy można zbudować strategię bez analizy możliwego wpływu na 17 SDGs?

Można, ale lepiej przeprowadzić taką analizę i uwzględnić wszystkie Globalne Cele w strategii.

Myślę, że nawet samo pozytywne myślenie o wszystkich SDGs i wizualizacja plakatu globalnych celów wpływają w noosferze na zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji Agendy 2030.

Dylematy Strategia Dilemmas Strategy

Główna, wieloletnia strategia biznesowa i 17SDGs

Dylematy – strategia biznesowa

Wieloletnia strategia biznesowa dla MŚP – czy tego potrzebuje MŚP? Dodatkowo toczą się dyskusje: czy powinno się wdrażać strategię CSR niezależnie od strategii biznesowej, czy raczej główna, wieloletnia strategia biznesowa powinna być zintegrowana ze strategią CSR? Czy wystarczy tylko przeznaczyć budżet na działania CSR, czy raczej w budżecie, w poszczególne biznesowe inicjatywy należy wplatać działania CSR. Który wariant wieloletniej strategii biznesowej jest lepszy?

Co o tym myślicie?

Uważam, że ponieważ mamy Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), należy budować i wdrażać wieloletnie strategie biznesowe implementujące 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka strategia to Strategia Zrównoważonego Rozwoju,  strategia wpływu. Ostatnio mówi się o ekonomii wpływu.

strategia biznesowa - impact economy

Trendy

Są dwa trendy na świecie:

 • wdrażanie wybranych celów SDG oraz
 • wdrażanie wszystkich celów 17 SDG.

Moim zdaniem, jeżeli nie chcemy umniejszyć możliwego pozytywnego wpływu naszej organizacji na realizację Globalnego Planu Działań (Agenda 2030), to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie 17 SDG budując główną, wieloletnią biznesową strategię. Jest to możliwe. Niedowiarków odsyłam do lektury , a także polecam inną ciekawą lekturę   SDG Impact

Niestety w Polsce najczęściej dalej promuje się strategię CSR i wdrażanie wybranych celów SDG. 

Kilka lat temu, ze względu na dużą zmienność czynników zewnętrznych, uważałam, że nie ma sensu budowanie wieloletniej strategii w biznesie. Zmieniłam zdanie. Agenda 2030 i 17 SDGs stanowią argumenty za budową wieloletniej strategii w nowym modelu biznesowym ESG. Taki model uwzględnia nie tylko biznes, ale także wpływ na środowisko i społeczeństwo. W tym modelu biznesowym możemy zaimplementować i wykazać wpływ na 17 SDGs.

Czy to się opłaca?

Czy MMŚP się to opłaca?

Idzie zmiana. Taksonomia zrównoważonego inwestowania, Nowa Dyrektywa lub rozporządzenie dotyczące raportowania informacji niefinansowych w układzie ESG oraz konieczność analizy łańcucha dostaw, zmiana świadomości konsumenta, powodują tę zmianę.

Posiadanie dobrej, wieloletniej strategii w duchu zrównoważonego rozwoju może wzmocnić pozycję MMŚP na rynku lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko nieotrzymania kredytu, albo niezawarcia kontraktu. Może też zmniejszyć ryzyko utraty inwestora.

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy z nas, konsument, też może mieć wpływ na realizację Agendy 2030 i to na 17 Celów. 

zrównoważony rozwój 17SDGs

SDG Zrównoważony Rozwój. Warsztaty w OIG

Zrównoważony Rozwój. Warsztaty w OIG. SDG

 Zrównoważony Rozwój – Warsztaty organizowane są wspólnie przez emi.pl i OIG w Opolskiej Izbie Gospodarczej.

Pierwsze Warsztaty organizowane są podczas Światowego Tygodnia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) #act4sdgsw dniu 26 września 2019.

zrównoważony rozwój

W dniu 25 września obchodzona będzie 4 rocznica podpisania przez 193 kraje Agendy 2030 zawierającej 17 celów SDG i 169 zadań.

Cele Warsztatów Zrównoważony Rozwój. SDGs

Po pierwsze,

umożliwienie MŚP merytorycznej dyskusji w temacie: “Czy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to jest wyzwanie także dla MŚP?”.

Po drugie,

zapoznanie uczestników z SDG i zrównoważonym rozwojem poprzez krótki rys historyczny.

Po trzecie,

przeanalizowanie jak zbudować strategię zrównoważonego rozwoju w MŚP?

Po czwarte,

zaznajomienie uczestników z polskim standardem raportowania informacji niefinansowych SIN, opartym na GRI4.

Agenda Warsztatów Zrównoważony Rozwój. SDGs

 • 10.00 – 10.15 Prezentacja wzajemna uczestników
 • 10.15 – 12.00 Część pierwsza – Co to jest SDG Zrównoważony Rozwój i kogo dotyczy?
 • 12.00 – 12.15 Przerwa na kawę/herbatę
 • 12.15 – 14.00 Część druga – Jak wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju?
 • 14.00 – 14.30 Lunch
 • 14.30 – 16.00 Część trzecia – Jak raportować informacje niefinansowe?

Kogo i dlaczego zapraszamy?

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za strategiczne zarządzanie, bo tematem Warsztatów jest strategiczna zmiana, sustainability, CSR, ESG.

W obecnych czasach trudno jest zbudować wieloletnią strategię, bo otoczenie biznesowe zmienia się bardzo szybko. Zmiana jednak następuje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Polska strategia SOR to strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, podobnie jak Agenda 2030.

Budując globalną strategię przedsiębiorstwa powinno się ją budować jako strategię zrównoważonego rozwoju. Wymaga to nowego, innowacyjnego podejścia do zarządzania, produkcji i usług. Implikuje wiele zmian.

Im szybciej się do zmiany przygotujemy, tym dłużej będziemy na rynku. Zmiana dotyczy polityk zarządzania, stylu zarządzania i sposobu budowy strategii.

Nie mówi się już o strategiach CSR, jako odrębnych strategiach w celu realizacji społecznych i środowiskowych celów. Teraz mówi się o integralnej strategii zrównoważonego rozwoju obejmującej cele finansowe, środowiskowe i społeczne uwzględniające SDG.

Ustawa o rachunkowości określa podmioty, które mają ustawowy obowiązek raportowania informacji niefinansowych,  a więc dotyczących sfery oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Przykłady takich raportów można znaleźć w internecie.

Konkluzja

Chociaż większość MŚP prawnie nie musi sporządzać oświadczenia, czy raportu informacji niefinansowych, to może być o takie informacje poproszone przez bank przed udzieleniem mu kredytu.  MŚP może być poproszone także o informacje przez potencjalnego kontrahenta. Kontrahent może poprosić o taki raport w ramach raportowania wzdłuż łańcucha dostaw.

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, powiedział: Cele spisane w Agendzie 2030 w kapitalnej większości wskazują w jakim kierunku chcielibyśmy, by zmieniał i poprawiał się świat. Fakt, że są skonkretyzowane i rozłożone drobne kroczki, pozwala  rozprawiać się kawałek po kawałku nawet z dużymi problemami. Z punktu widzenia przedsiębiorców – poza realizacją naturalnej potrzeby polepszania świata – są doskonałą okazją do realizacji nowych pomysłów i strategii biznesowych, ale również znalezienia dodatkowych form działalności, więc i często też dochodów. Nie bez znaczenia są też te elementy Agendy, które realizowane stopniowo, poprawiać będą efektywność prowadzonych przedsięwzięć, tak dzięki wzrostowi wydajności, jak i równoległej redukcji kosztów.

Warto zaznajomić się z celami SDG i polskim standardem raportowania strategii zrównoważonego rozwoju SIN.

Kilka słów o raportowaniu

Mamy standard raportowania informacji niefinansowych SIN. W opracowywaniu są wskaźniki dla biznesu w celu raportowania w temacie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez biznes. Ogłoszone zostaną w internecie po konferencji prasowej w dniu 25 września 2019. Będą to wskaźniki obrazujące realizację celów SDG przez duży biznes, wg przyjętych kryteriów. Wyniki będą prezentowane na stronie CSR Consulting obrazując realizację SDGs w Polsce, z dokładnością do ilości podmiotów, które prześlą dane do CSR Consulting). Dla opolskiego biznesu rekomendujemy raczej stosowanie standardu SIN, szczególnie dla podmiotów, które są na giełdzie.

Kilka słów o SDGs

Warto przeanalizować, jaki jest bezpośredni i pośredni wpływ podmiotu  na realizację celów SDG. Czy w związku z realizacją SDGs pojawiają się nowe szanse lub zagrożenia dla MŚP?

Warto budować strategię zintegrowaną z celami SDG, tworząc Strategię Odpowiedzialnego Biznesu

W strategii zrównoważonego rozwoju interesariusze odgrywają ważną rolę w osiągnięciu sukcesu przed dany podmiot. Długofalowy sukces nie zależy już tylko od wyników finansowych. SDGs stanowią coś w rodzaju moralnego kompasu. Etyka staje się narzędziem wdrażania zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. SDGs dostarczają biznesowi szans i informują o ryzykach. Korzyścią z zaangażowania się biznesu w SDGs jest stworzenie fundamentów pod długofalowy sukces poprzez stworzenie przyjaznego dla podmiotu otoczenia społecznego i środowiskowego.

Można powiedzieć, że SDGs to nowa mapa drogowa dla biznesu. To szansa, żeby zbudować silną przewagę względem tych firm, które nie mają jeszcze świadomości SDGs. Jeżeli firma uspójni działania z SDGs daje to pewność, że do 2030 roku firma jest na właściwej, a jednocześnie powszechnie akceptowanej drodze.

Cele SDG są międzysektorowe. Na przykład Cel nr 3 – Dobre zdrowie i jakość życia – stawia wyzwania związane z zanieczyszczonym powietrzem, na które to wyzwanie powinien odpowiedzieć sektor energetyczny, spożywczy, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, fitness, czy media. Na przykład przemysł spożywczy powinien w łańcuch dostaw poszerzyć badania o zawartość szkodliwych dla zdrowia, a pobieranych z zanieczyszczonego powietrza, substancji. Sektor energetyczny nie powinien sprzedawać ludności paliwa złej jakości. I tak dalej. Każdy z sektorów ma inne narzędzia i inne zadania, ale prowadzą do realizacji tego samego celu SDG. Co więcej cele są między sobą powiązane. I tak cel SDG3 jest powiązany z celami SDG7- czysta i dostępna energia, SDG9- innowacyjność, przemysł, infrastruktura, SDG11-zrównoważone miasta i społeczności, SDG12-odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz SDG13-działania w ochronie klimatu.

Powstała w kraju międzysektorowa Rada 17 wybrała tylko sześć kierunków działań dla polskiego biznesu: SDG4, SDG5, SDG8, SDG9, SDG11, SDG12.

Nowe wyzwanie

W przyszłości czeka nas dodatkowo nowe wyzwanie. Nie tylko będziemy analizowali interesariuszy z punktu widzenia istotności wpływu na nasze działania, czy naszej działalności na interesariuszy, ale będziemy prowadzić analizę zrównoważonego łańcucha dostaw i będziemy poddawani takiej analizie. Jest to nowe w Polsce, ale w innych krajach już pracuje. Dlatego warto się do tego strategicznie przygotować, ponieważ będziemy  analizować bezpośredni i pośredni wpływ podmiotu, czy produktu, na środowisko i społeczeństwo w łańcuchach dostaw.

Holistyczne podejście
Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Zrównoważony rozwój a polska strategia SOR

Co to jest zrównoważony rozwój?

SOR – Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy to w Polsce. Czy odpowiedzialny rozwój to Zrównoważony rozwój? Pojęcie „zrównoważony rozwój” jest już w podręcznikach szkolnych, ale w dalszym ciągu rodzi wiele kontrowersji. Świadczą o tym liczne filmiki na ten temat na YouTube. Zrównoważony rozwój powiązany jest tam z masonerią, illuminati i zagładą ludzkości dla dobra elit tego świata. Może dlatego nasza strategia została nazwana Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR..

Pomimo to, w dalszym ciągu uważam, że strategiczne rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju to racjonalne podejście do jakości życia na naszej  Planecie. Mam na myśli zarówno skalę globalną, skalę lokalną i zachowanie każdego człowieka.

Zrównoważony rozwój to realizacja strategii i działań operacyjnych w taki sposób, żeby korzyść biznesu i społeczeństwa nie odbywała się nadmiernym kosztem środowiska.  Ponieważ w każdym działaniu można znaleźć te trzy aspekty: biznes, społeczeństwo i środowisko powinniśmy analizować wpływ na biznes, społeczeństwo i środowisko czy mamy do czynienia z konwencją, paktem międzynarodowym, prawem krajowym, działaniami władzy, czy biznesu, czy też z codziennymi decyzjami jednostki.

Na czym polega wdrażanie zrównoważonego rozwoju?

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju to szukanie strategicznych i operacyjnych optymalnych rozwiązań. Optymalnych biorąc pod uwagę: dobro biznesu, dobro społeczeństwa i dobro środowiska. Jest to trudne, nawet dla jednostki. Dorośli mają już swoje przyzwyczajenia i potrzebę wygody. Młodzież ma już zakorzenione wzorce sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem. Zapatrzona w ekrany swoich urządzeń, gubi często poczucie wartości, jaką niesie głęboki kontakt z przyrodą, a tym samym nie czuje wagi potrzeby dbania o zachowanie jej w odnawialnym stanie. Niektórzy nawet mówią, że smog im nie przeszkadza.

Kiedy poprzedni rząd opublikował zieloną księgę „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, jako głos w społecznej dyskusji, opublikowałam w czasopiśmie Aura artykuł. Wypunktowałam w nim, moim zdaniem, złe rozumienie przez Rząd Tuska pojęcia „zrównoważony rozwój” . Pojęcie to było przecież już wtedy zdefiniowane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zmodyfikowałam model zamieszczony w zielonej księdze do poniższego modelu:

zównoważony rozwój

Czy aktualna strategia Polski realizuje ten model zrównoważonego rozwoju?

Uważam, że SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rządu Morawieckiego – w dużej mierze obiecuje realizację zgodnie z tak zmodyfikowanym modelem.

W Polsce, już od wielu lat, obowiązują przepisy prawne ochrony środowiska i energii. Wynika z nich konieczność opracowywania dokumentów strategicznych i operacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Teraz mamy Mapę drogową dojścia do Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Mamy wiele projektów strategicznych. Między innymi projekt strategiczny Polska Platforma Przemysłu 4.0 ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Czy potrzebna jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Dzisiaj dalej jest aktualne przesłanie do ludzkości, jakie niesie deklaracja uczestników IV Międzynarodowej Konferencji “Edukacja Środowiskowa na rzecz Zrównoważonej Przyszłości”. Konferencja odbyła się w  2007 roku:

 „Naszą wizją jest świat, w którym nasza praca oraz styl życia przyczyniają się do dobrostanu wszystkiego, co żyje na Ziemi. Wierzymy, że poprzez edukację możliwe jest osiągnięcie takiego stylu życia istot ludzkich, który będzie wspierał integralność ekologiczną, sprawiedliwość ekonomiczną i społeczną, zrównoważony sposób życia oraz szacunek dla każdego jego aspektu. Poprzez edukację możemy się nauczyć jak zapobiegać konfliktom i je rozwiązywać, szanować różnorodność kulturową, stworzyć społeczeństwo troszczące się o innych i żyjące w pokoju. Możemy się tego nauczyć czerpiąc z miejscowych wzorów i tradycji, które szanują i uznają Ziemię wraz z jej systemami ochrony życia i dostosować tę odwieczną mądrość do naszego szybko zmieniającego się świata.

Możemy dokonywać indywidualnych, społecznych, narodowych, więcej, nawet globalnych wyborów z należytym uwzględnieniem wspólnego dobra. Jednostki obejmujące młodzież, społeczeństwa obywatelskie, rządy, biznesy, partnerów finansowych oraz inne instytucje są w stanie zrozumieć, że ich codzienne działania mogą kształtować żywotną przyszłość, z której każdy może być dumny.

Coraz większa produkcja i konsumpcja ludzka gwałtownie ogranicza systemy ochrony życia na Ziemi oraz potencjał dla rozwoju wszelkich form życia. Założenia na temat tego, co stanowi akceptowalną jakość życia dla jednych często oznacza pozbawienie takiej możliwości drugich. Różnica pomiędzy bogatymi a ubogimi powiększa się. Kryzys klimatu, utrata bioróżnorodności, zwiększone zagrożenia dla zdrowia, oraz ubóstwo stanowią wskaźniki modeli rozwoju i stylów życia, które są niezrównoważone.

Istnieją alternatywne modele i wizje zrównoważonej przyszłości, niezbędne jest więc podjęcie natychmiastowych działań by stały się one rzeczywistością. Prawa człowieka, równość płci, sprawiedliwość społeczna oraz zdrowe środowisko musi stać się globalnym imperatywem. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju jest kluczowa w dokonaniu tej transformacji.” 

Jaka jest rola informacji w zrównoważonym rozwoju?

Nie tylko edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest kluczowa w dokonaniu tej transformacji. Powszechnie dostępna informacja, rzetelna, łatwa w odczycie, jest również kluczową sprawą dla wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Poszerzona definicja zrównoważonego rozwoju

Bezpośrednio po Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu opublikowałam, w książce „Johannesburg na żywo i co dalej”, poszerzoną definicję zrównoważonego rozwoju. Uważam, że te zapisy są dalej aktualne, aczkolwiek dzisiaj nie mamy do czynienia tylko z Zasadami. Mamy uzgodnione Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w skali międzynarodowej i proces realizacji Celów (SDG) trwa.

Raportowanie SOR odbywa się względem SDG [patrz Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018]. Rada Ministrów  przyjęła Raport 5 czerwca 2018 roku. Biznes raportuje względem SDG. Można znaleźć wiele przykładów raportów w układzie GRI 4 odwołujących się do poszczególnych celów SDG.

Czy osiągniemy na naszej Planecie cele SDG (Cele Zrównoważonego Rozwoju) wyznaczone dla 2030 roku?

Holistyczne podejście

Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wiele celów nie jest określonych liczbowo. Brak miar i powszechnie na świecie dostępnych informacji w ujednoliconej formie.

Pewne jest, że powinniśmy nagłaśniać, edukować i wdrażać dobre zarządzanie na wszystkich szczeblach rozwoju, włącznie z osobistym. Zarządzanie powinno być nastawione na dostarczanie „klientowi” wartości zgodnych z wartościami zawartymi w celach SDG. Takie zarządzanie uruchomi dobrą energię, otworzy kanały wiedzy, która realizację Celów nam umożliwi. W państwie, podobnie jak w przedsiębiorstwie, rodzinie, czy na poziomie jednostki, bardzo ważną rolę odgrywa dobre zarządzanie. Zasady „szczupłego zarządzania – lean management” też mają tu zastosowanie…

Oczywiście nie jest łatwe budowanie kultury zorientowanej na ciągły rozwój i uczenie się. Wymaga to wysiłku, bo trzeba przestawić ludzi z codziennego „gaszenia pożarów” na ciągłe doskonalenie. Jeżeli to sobie wszyscy uświadomimy i podejmiemy ten trud, to cytując słowa z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju „…w 2030 roku świat będzie lepszym miejscem…” . W Polsce też lepiej będzie się nam żyło.