Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi to szósty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Cel 6 = SDG6 to CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE. 

 

Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 6?  

Tak. Przeanalizujemy informacje o wodzie. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Woda

Woda i tlen są niezbędne człowiekowi do życia. Ciało człowieka składa się w większości z wody. U mężczyzn stanowi ona około 60% wagi, u kobiet – 50%, a u dzieci aż w 75%.  Do najbardziej wodnistych części należą płuca i krew . Płuca składają się w 90%  z wody, a krew w 85% wody. Skóra i mózg zawierają około 70% wody, a mięśnie – 75%. Nawet kości w około 22% składają się z wody. Woda oczyszcza krew z toksyn, wspomaga pracę nerek, ułatwia trawienie, wchłanianie i transport substancji odżywczych, chroni stawy i organy wewnętrzne, reguluje temperaturę ciała, nawilża oczy. Regularne uzupełnianie czystej wody w organizmie ma olbrzymi wpływ na zdrowie człowieka.

Właściwości wody nie są do końca poznane przez naukowców, a jeszcze mniej wiedziano o niej na przełomie XV i XVI wieku. Żyjący wtedy Leonardo da Vinci, człowiek o niesamowitej intuicji, powiedział „Woda została obdarzona czarodziejską władzą – stała się sokiem życia na Ziemi”. W XX wieku eksperymenty japońskiego naukowca Masaru Emoto pokazały, że woda może magazynować informacje, uczucia i stany świadomości, a także, że reaguje na nasze myśli i słowa, które następnie potrafi odzwierciedlić. Tak więc dobre słowo, pozytywna myśl w życiu człowieka jest czymś niezbędnym dla zdrowia, tak jak czysta woda i powietrze. Powinniśmy dbać o wodę, jako symbol i źródło życia. W przeciwnym razie zanieczyszczona woda, może stać się źródłem śmierci.

Zasoby wody są ograniczone i należy je oszczędzać, a wodę używać w sposób optymalny.

Cykl hydrologiczny

Targety/zadania dla SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne – Cel 6 – na podstawie Agendy 2030

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie;

6.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higieny oraz wyeliminować praktyki defekacji na otwartej przestrzeni, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób w szczególnie trudnej sytuacji;

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wód poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych niebezpiecznych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania materiałów w skali globalnej;

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystania wód we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór oraz zapasy wody słodkiej, by rozwiązać problem niedoboru wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu;

 6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez odpowiednią współpracę transgraniczną;

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odtworzyć ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i warstwy wodonośne;

6.a Do 2030 roku rozszerzyć współpracę międzynarodową i wsparcie potencjału krajów rozwijających się w podejmowaniu działań i opracowaniu programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody;

6.b Wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i polepszaniu infrastruktury sanitarnej.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Dla SDG 6 w Agendzie 2030 określono 8 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.6.1 (SDG 6 target 6.1)  –  Zapewnienie powszechnego dostępu w firmie pracownikom do dobrej jakości wody pitnej;

B.6.2 (SDG 6 target 6.2)  –  Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do nowych rozwiązań w zakresie warunków sanitarnych i higienicznych, włączając w to specjalne rozwiązania dla kobiet i najnowsze rozwiązania techniczne, związane z oszczędnością wody w systemie sanitarnym, jak również nowoczesne systemy sanitarne;

B.6.3 (SDG 6 target 6.3.)  – Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko;

B.6.4 (SDG 6 target 6.4)  – Magazynowanie wody deszczowej;

B.6.5 (SDG 6 target 6.4)  – Zwiększenie efektywności wykorzystania wody w łańcuchach dostaw;

W.6.1 (SDG 6 target 6.1)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie umożliwienia jego pracownikom dostępu do dobrej jakości wody pitnej;

W.6.2 (SDG 6 target 6.2)  –  Promowanie wśród interesariuszy wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w zakresie zapewnienia pracownikom dobrej jakości warunków sanitarnych i higienicznych;

W.6.3 (SDG 6 target 6.3)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko;

W.6.4 (SDG 6 target 6.4)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie zwiększenia efektywności zużycia wody w jego łańcuchach dostaw;

W.6.5 (SDG 6 target 6.b)  – Wywieranie wpływu na lokalną społeczność w zakresie poprawy gospodarowania zasobami wodnymi i polepszania infrastruktury sanitarnej.

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z ośmiu targetów SDG 6 wybrałam pięć: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.b.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Szóstego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Pytanie – Dlaczego proponujesz inicjatywę B.6.1. Przecież w większości firm, jeśli nie we wszystkich, pracownicy mają dostęp do wody pitnej.

Odpowiedź – W tej inicjatywie chodzi o zainwestowanie w dostarczanie pracownikom wody w szklanych butelkach, a nie w plastikowych butelkach, czy plastikowych baniakach. To ważne ze względu na zdrowie. Nie jest również obojętne, gdzie taka woda będzie w firmie przechowywana, gdyż jak wiadomo – woda nie tylko jest dobrym rozpuszczalnikiem, ale jeszcze ma pamięć…

Pytanie – Wnioskuję z propozycji inicjatywy B.6.2, że uważasz, że stan sanitariatów w polskich firmach wymaga poprawy. Uważasz, że jest aż tak źle?

Odpowiedź – Jest różnie, znamy to z autopsji. W tej dziedzinie technika również idzie do przodu. W Japonii, na przykład, w publicznych toaletach są automatycznie dezynfekowane, podgrzewane i regulowane deski sedesowe. Na ścianie jest panel wyboru podmywania człowieka i nawet klawisz który wybiera rodzaj zagłuszania odgłosów. Kto wie co jeszcze zostanie wymyślone biorąc pod uwagę AI i konieczność oszczędzania wody. A na budowach polskich firm często po prostu chodzi się za barak, co nie tylko jest mało higieniczne, ale pogłębia problem klimatyczny.

Pytanie –  Moja firma ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, jak to proponujesz w inicjatywie B.6.3. Nie mam pewności, że to wpłynie na lepszą jakość wody, którą mamy do dyspozycji. Jak mam przekonać moich pracowników, że ze względu na dobrą jakość wody powinniśmy na przykład ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, czy ilość odpadów itd.?

Odpowiedź – Powinniście to zrobić nie tylko ze względu na jakość wody. Nie wiem, gdzie macie ujęcie wody pitnej i jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia z twojej firmy, gdzie jest składowisko odpadów i zakład utylizacji odpadów firmy. Działania wszystkich firm są powiązane wpływem na środowisko.  Jeżeli inne firmy podejmą także ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, to prawdopodobieństwo poprawy jakości ujmowanej wody dla waszej firmy będzie większe. Trzeba to uświadomić pracownikom. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jest dobrem dla wszystkich. 

Pytanie – W inicjatywie B.6.4 proponujesz magazynowanie wody deszczowej. Chyba nie jest to propozycja dla każdej firmy?

Odpowiedź – To głównie propozycja dla nowych inwestycji. Jeżeli można zmienić bez większych problemów istniejące instalacje i magazynować wodę deszczową, to będzie to z korzyścią dla środowiska, w którym zasoby wodne są zagrożone dla przyszłych pokoleń.

Pytanie – Analiza wpływu łańcuchów dostaw na wskaźniki niefinansowe firmy to nowe podejście do raportowania. Jest trudność z pozyskaniem takich danych. Liczysz na otwartość i dobra wolę dostawców proponując inicjatywę B.6.5?

Odpowiedź – Wiem, że aktualnie jest problem z pozyskaniem takich danych. Myślę, że prawo spowoduje w najbliższych latach zmianę w tym zakresie. Podmioty będą zobligowane do raportowania informacji niefinansowych. Oczywiście będzie się to odbywało z różną rzetelnością, ale „złapanym na kłamstwie” firmom będzie groził krach na rynku.

Pytanie – Proponując inicjatywy W.6.1 i W.6.2 uważasz, że moja firma może mieć wpływ na interesariuszy w zakresie sposobu traktowania przez nich pracowników i rodzaju kosztów, które powinni ponosić z tego tytułu. Czy nie wymagasz ode mnie zbyt wiele. Czy nie wystawiasz mnie na pośmiewisko? Jaki ja mogę mieć wpływ na to jaką toaletę zafunduje swoim pracownikom mój interesariusz? 

Odpowiedź – Nagłośniony dobry przykład, czy też przekazana wprost informacja działa na świadomość odbiorcy i czasem powoduje zmiany…

Pytanie – Wiesz, podobnie wydają mi się absurdalnym pomysłem inicjatywy W.6.3, W.6.4. Jak ja mogę wpływać na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, czy też efektywność wodną jakiegoś innego podmiotu gospodarczego, kiedy sam mam z tym problem. Nie uważasz?

Odpowiedź – Oczywiście, najpierw twoja firma musi się z tymi problemami zmierzyć i zaplanować zmianę. Jak już będziecie mieli realnie zaplanowane działania, to już można rozpocząć komunikację. Najlepiej oczywiście najpierw się samemu z tym uporać.

Pytanie – Z lokalną społecznością powinni współpracować chyba administracja samorządowa i NGO-sy – inicjatywa W.6.5

Odpowiedź – Twoja firma jest wtopiona w społeczeństwie i środowisku. Bez nich nie istnieje. Dobry przykład twojej firmy może być katalizatorem pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Może uda się podjąć wspólne działania?

Czysta woda i warunki sanitarne – Cel 6 – SDG6

You May Also Like