1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z witryny wandapazdan.pl, zwanej dalej Witryną.

 

2. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Witryny jest emi.pl Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu  NIP 7540067394,  REGON 160074023.

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez podanie informacji o zaznajomieniu się z Polityką prywatności oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcesz, żeby się z Tobą skontaktować. Podając dane wyrażasz zgodę na komunikację firmy emi.pl drogą mailową na podany adres w sprawie, w której się kontaktujesz, jak również w celach marketingowych.

 

5. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka cookies].

 

6. Witryna przekazuje emi.pl informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu określonym funkcją konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 

8. Dane osobowe, przekazane w wyniku użytkowania Witryny, nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych przez emi.pl, poprzez zgłoszenie tego drogą mailową z Witryny,  korzystając z  KONTAKT.

 

10. Polityka prywatności Witryny może ulec zmianom, w wyniku rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju Witryny. Informacja o wszelkich zmianach będzie w sposób widoczny i zrozumiały przekazywana Użytkownikom.

 

11. W  Witrynie są linki do innych stron internetowych np. do stron social media. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez emi.pl. Strony te posiadają własne Polityki prywatności oraz Regulaminy, z którymi dobrze jest się zapoznać.

 

12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności, proszę o przekazanie informacji poprzez  KONTAKT.