PARTNERSTWO WE WDRAŻANIU 17SDGs

Razem możemy zorganizować poprzez networking – PARTNERSTWO na rzecz CSR & Sustainability. Możemy w ramach Partnerstwa wymieniać się doświadczeniami i wspólnie szukać rozwiązań napotkanych problemów. Partnerstwo pomoże w budowaniu Strategii Odpowiedzialnego Biznesu, jako wieloletniej, głównej strategii biznesowej implementującej wpływ MŚP na 17SDGs.

Czy rzeczywiście biznes może mieć wpływ na wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Holistyczne podejście

Tak. Szczegółowa analiza Targetów SDGs i odpowiednie myślenie pokazują, że jest to możliwe.

Czy jest to niezbędne do budowy Strategii Odpowiedzialnego Biznesu?

Globalne Cele, Targety i wskaźniki zostały ustanowione dla poziomu krajów, nie stanowią wprost celów dla biznesu. Jednakże biznes ma wpływ pozytywny lub negatywny na realizację poszczególnych celów. Oczywiście, w zależności od branży i modelu biznesowego, waga wpływu na poszczególne cele przedstawia się inaczej. Globalne Cele są powiązane ze sobą i jako całość stanowią obietnicę lepszego jutra dla nas wszystkich.

Czy MŚP prawnie obowiązuje posiadanie takiej wieloletniej strategii?

Nie. Nie ma prawnego obowiązku, ale posiadanie dobrze przemyślanej strategii tego typu może pomóc utrzymać się MŚP na rynku w tak eksponencjalnie zmieniającym się otoczeniu. Model biznesowy ulega zmianie.

Jeżeli jesteś zainteresowany partnerską wymianą doświadczeń wypełnij proszę poniższy formularz.

Cel 17
Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs
CSR & sustainability zrównoważony rozwój