SDGs implementation to business strategy

Ekonomia oddziaływania

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Ekonomia oddziaływania. Ekonomia wpływu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu to narzędzie zarządzania w XXI wieku. W ostatniej…