A. Pomoc we wdrażaniu nowych zasad zarządzania w kierunku turkusowych organizacji
B. Pomoc w opracowywaniu strategii, struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego
C. Pomoc przy budowie wzorca zintegrowanego rocznego raportu z działalności obejmującego dane finansowe oraz działania na rzecz środowiska i społeczeństwa.

Formularz kontaktowy: