Konsultacje / coaching kadry zarządzającej

 • A. Wdrażanie w MŚP nowych zasad zarządzania – zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie;
 • B. Wsparcie przy opracowywaniu nowego modelu biznesowego i wieloletniej głównej strategii biznesowej jako strategii zrównoważonego rozwoju / ESG. Taka strategia  biznesowa uwzględnia aspekty ESG, a tym samym wpływ podmiotu gospodarczego na 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs). Opiera się między innymi o opracowane polityki,  kodeks postępowania w biznesie i kodeks postępowania dostawców, mapę interesariuszy i politykę komunikacji z interesariuszami;
 • C. Wdrożenie raportowania  ESG / ZR – zrównoważonego rozwoju w standardach przyjętych w Polsce i w Europie (ESRS).

Przy wypełnianiu formularza podaj wariant lub warianty oczekiwanej pomocy

Zapraszam do kontaktu oraz współpracy z emi.pl


  Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

  Dlaczego możesz potrzebować pomocy eksperta:

  Wieloletnia strategia biznesowa jako strategia ESG wspierająca realizację SDGs to nowe wyzwania dla MŚP. Doradztwo strategiczne dla MŚP jest przedmiotem unijnych regulacji. Pokazuje to wagę tematu.

  Idzie zmiana, bo intensyfikują się na świecie działania mające na celu wdrożenie Globalnego Planu Działań – Agendy 2030. Mamy Strategię UE w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji w MŚP. Jaki to ma wpływ na biznes? Biznes jest podmiotem i przedmiotem tej zmiany. Potrzebna jest wieloletnia strategia, która umożliwi sięganie po pomoc unijną dla przeprowadzenia zmian zarówno technologicznych jak i tak zwanych “miękkich” innowacji.

  Opracowanie takiej strategii i jej wdrażanie to wdrożenie zmiany na miarę potrzeby naszych czasów, bo otoczenie firmy ulega ciągłym i coraz to szybszym zmianom. Dlatego biznes, a w tym MŚP, wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju.

  Dlaczego ten kierunek i czy w rezultacie potrzebna jest MŚP wieloletnia strategia w duchu zrównoważonego rozwoju / ESG?

  Tak. Agenda 2030, 17SDGs, Zielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa dotycząca raportowania informacji CSRD, to przyczyny zmian w zarządzaniu MŚP. Skutkuje to potrzebą budowania strategii, corocznego aktualizowania i wdrażania takiej wieloletniej strategii w planach rocznych.

  Zmiany otoczenia powodują, że stary model biznesowy, tak zwany liniowy model, transferuje do innego modelu. W starym modelu liczy się głównie zysk dla właścicieli. W nowym modelu inaczej buduje się wzrost wartości firmy. Uwzględnia się wpływ biznesu na otoczenie i otoczenia na biznes. Dlaczego? Dlatego, że zmiany w biznesie zależą od zmian w społeczeństwie i środowisku. Biznes nie działa w izolacji. Jest “zatopiony” w społeczeństwie i środowisku.  Dlatego  w tym modelu budowanie wartości następuje także poprzez pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.

  Mamy nowe pojęcie – ekonomia wpływu.