Konsultacje / coaching kadry zarządzającej

 • A. Wdrażanie w MMŚP nowych zasad zarządzania – zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie;
 • B. Opracowanie wieloletniej Strategii Zrównoważonego Biznesu z 17SDGs (SZRB), jako głównej strategii biznesowej. Taka strategia  uwzględnia wpływ podmiotu gospodarczego na 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs), opiera się o opracowane Polityki,  Kodeks postępowania w biznesie i Kodeks postępowania dostawców;
 • C. Wdrożenie raportowania  ESG / ZR – zrównoważonego rozwoju w standardach przyjętych w Polsce i w Europie.

Przy wypełnianiu formularza podaj wariant lub warianty oczekiwanej pomocy

Zapraszam do kontaktu oraz współpracy z emi.pl


  Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

  Dlaczego możesz potrzebować pomocy eksperta:

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju z 17SDGs to nowe wyzwania dla MMŚP. Doradztwo strategiczne dla MMŚP jest przedmiotem unijnych regulacji. Pokazuje to wagę tematu.

  Idzie zmiana, bo intensyfikują się na świecie działania mające na celu wdrożenie Globalnego Planu Działań – Agendy 2030. Mamy Strategię UE w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji w MŚP. Jaki to ma wpływ na biznes? Biznes jest podmiotem i przedmiotem tej zmiany. Potrzebna jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu SZRB.

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17SDGs – SZRB – to wdrożenie zmiany na miarę potrzeby naszych czasów, bo otoczenie firmy ulega ciągłym i coraz to szybszym zmianom. Dlatego biznes, a w tym MMŚP, wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju.

  Dlaczego ten kierunek i czy w rezultacie potrzebna jest MMŚP Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17SDGs, jako wieloletnia, główna strategia biznesowa? Tak. Agenda 2030, 17SDGs, Zielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa dotycząca raportowania informacji CSRD, to przyczyny zmian w zarządzaniu MMŚP. Skutkuje to potrzebą budowania strategii, corocznego aktualizowania i wdrażania strategii SZRB w planach rocznych.

  Zmiany otoczenia powodują, że stary model biznesowy, tak zwany liniowy model, transferuje do innego modelu. W starym modelu liczy się głównie zysk dla właścicieli. W nowym modelu inaczej buduje się wzrost wartości firmy. Uwzględnia się wpływ biznesu na otoczenie i otoczenia na biznes. Dlaczego? Dlatego, że zmiany w biznesie zależą od zmian w społeczeństwie i środowisku. Biznes nie działa w izolacji. Jest “zatopiony” w społeczeństwie i środowisku.  Dlatego  w tym modelu budowanie wartości następuje także poprzez pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.

  Mamy nowe pojęcie – ekonomia wpływu.