ESG. Zrównoważony rozwój MŚP. Strategia biznesu.
Główna, wieloletnia strategia biznesowa MŚP

DORADZTWO STRATEGICZNE dla MŚP – Strategia ESG / Zrównoważonego Rozwoju 

jako główna, wieloletnia strategia biznesu

Strategia Zrównoważonego Rozwoju / ESG dla MŚP to wyzwanie lat dwudziestych XXI wieku. Dlaczego? Bo biznes szeroko wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju. Agenda 203017 SDGs, Zielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa CSRD – raportowanie zrównoważonego rozwoju w standardzie ESG, w jednolitym europejskim standardzie raportowania ESRS, to przyczyny zmian w zarządzaniu  i modelu biznesowym MŚP. 

Wieloletnia Strategia Zrównoważonego Rozwoju, 

jako główna strategia biznesowa zintegrowana z ESG i tym samym z 17 SDGs, 

to argument ochraniający MŚP na rynkach. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju MMŚP

Wieloletnia Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – biznesowa strategia ESG – wsparcie ze strony eksperta

Idzie zmiana, bo intensyfikują się na świecie działania mające na celu wdrożenie Globalnego Planu Działań – Agenda 2030. Jaki to ma wpływ na biznes? Biznes jest podmiotem i przedmiotem tej zmiany. Zmiana dalszego otoczenia i bliższego otoczenia biznesu powodują, że potrzebna jest wieloletnia strategia biznesowa jako Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Wsparcie ze strony eksperta ułatwi wejście w ten nowy temat.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu wspierająca realizację SDGs to wdrożenie zmiany na miarę potrzeby naszych czasów, bo otoczenie firmy ulega ciągłym i coraz to szybszym zmianom w kierunku zrównoważonego rozwoju. I nie jest to suchy wymóg obowiązującego prawa. To potrzeba naszych czasów dla naszego dobra i dobra naszych potomnych.

Kluczową sprawą przed zbudowaniem strategii, jest analiza i plan zmian kultury firmy. Budowa kodeksu etyki i postępowania w biznesie razem z kodeksem postępowania dostawców oraz analiza interesariuszy i zbudowanie mapy interesariuszy wraz z polityką komunikacji, stanowią bazę do budowy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Ten etap prac nad wieloletnią strategią biznesową spowoduje konieczność  wdrożenia zmian w stylu zarządzania.

Biznes, a w tym MŚP, wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju implementując aspekty ESG w swojej strategii biznesowej. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Dlaczego ten kierunek zmian

Dlaczego ten kierunek zmian i czy w rezultacie potrzebna jest MŚP Strategia Zrównoważonego Rozwoju  / ESG, jako wieloletnia, główna strategia biznesowa? Tak. Agenda 203017 SDGsZielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa CSRD – dotycząca raportowania informacji w układzie ESG w jednolitym europejskim standardzie raportowania zrównoważonego rowu ESRS  to przyczyny zmian w zarządzaniu MŚP. Skutkuje to potrzebą budowania strategii, corocznego aktualizowania i wdrażania takiej strategii w planach rocznych. Jest to zmiana i jak każda zmiana budzi na początku opór, ale warto go przemóc i wejść w światowy nurt ku lepszemu życiu na naszej planecie. Warto przeanalizować pozytywny i negatywny wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo oraz wdrożyć w firmie holistyczne myślenie. Następujące w eksponencjalnym tempie zmiany technologii, zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, kurczące się zasoby naturalne, zmiany demograficzne i kulturowe mają olbrzymi wpływ na rozwój firmy który, w związku z tym, trzeba dobrze zaplanować. Holizm to znak XXI wieku. 

 

Wieloletnia strategia biznesowa w duchu zrównoważonego rozwoju 

– nowy model biznesowy – ESG

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs  Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs Zmiany otoczenia powodują, że stary model biznesowy, tak zwany liniowy model, transferuje do innego modelu. W starym modelu liczy się głównie zysk dla właścicieli. W nowym modelu inaczej buduje się wzrost wartości firmy. Uwzględnia się wpływ biznesu na otoczenie i otoczenia na biznes. Dlaczego? Dlatego, że zmiany w biznesie zależą od zmian w społeczeństwie i środowisku. Biznes nie działa w izolacji. Jest  wtopiony w społeczeństwie i środowisku.  Dlatego  w nowym modelu biznesowym budowanie wartości następuje także poprzez budowanie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo świata.

Mamy nowe pojęcie – ekonomia wpływu. Biznes rozwija się poprzez wpływ na społeczeństwo i środowisko. Środowisko i społeczeństwo warunkują rozwój biznesu. Dlatego warto przeanalizować wszystkie 17 SDGs. Można tak zbudować strategię, że każdy z celów SDGs będzie wspierany przez działania biznesu. I nie chodzi tu tylko o wsparcie realizacji Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dobrze zbudowana strategia i jej wdrożenie to rozwój minimalizujący ryzyka biznesowe, społeczne i środowiskowe przedsiębiorstwa oraz zwiększający szanse na powodzenie na rynkach. Są to działania z zakresu tak zwanych miękkich innowacji. Nie bez przyczyny Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje darmowe Warsztaty dla MŚP w tej tematyce.