Oferta dla MŚP

Doradztwo
Doradztwo

Zrównoważony rozwój mamy w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski (SOR). MŚP też wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030, 17SDGs, Zielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa dotycząca raportowania niefinansowych informacji NFRD, to przyczyny zmian w zarządzaniu MŚP.

Więcej
Storytelling
Storytelling

W czasach Internetu MŚP potrzebuje nie tylko tekstów reklamowych, ale dobrych opowiadań przyciągających do strony firmowej.

Więcej
Licencje ZR
Licencje ZR

Jeżeli masz strategię implementującą 17 SDGs lub chcesz użyć tego znaku na przykład do zorganizowania wystawy, czy w swoich materiałach reklamowych, czy też chcesz mieć prawo do użycia tego znaku w oznaczaniu swojego produktu, który uważasz, że na to zasługuje to:

Więcej

Poczytaj

Partnerstwo ZR

Zapraszam do przystąpienia do PARTNERSTWA MŚP na rzecz budowy strategii biznesowej, jako strategii zrównoważonego rozwoju MŚP, która uwzględnia wszystkie  Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs).

Partnerstwo na rzecz celów SDG

Koło SDG

 

Formularz: