Oferta dla MŚP

Doradztwo

Zrównoważony rozwój mamy w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski (SOR). MŚP też wkracza na drogę zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030, 17SDGs, Zielony Ład UE i Taksonomia zrównoważonego finansowania oraz nowa dyrektywa dotycząca raportowania niefinansowych informacji NFRD, to przyczyny zmian w zarządzaniu MŚP.

WIĘCEJ

Storytelling

W czasach Internetu MŚP potrzebuje nie tylko tekstów reklamowych, ale dobrych opowiadań przyciągających do strony firmowej.

WIĘCEJ

Licencje ZR

Jeżeli masz strategię implementującą 17 SDGs lub chcesz użyć tego znaku na przykład do zorganizowania wystawy, czy w swoich materiałach reklamowych, czy też chcesz mieć prawo do użycia tego znaku w oznaczaniu swojego produktu, który uważasz, że na to zasługuje to:

WIĘCEJ

Poczytaj

PARTNERSTWO

SMEs 17SDGs PARTNERSHIP

Możemy wspólnie zorganizować  PARTNERSTWO MŚP na rzecz wdrażania 17 SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju do budowy głównej strategii biznesowej, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB, która uwzględnia wszystkie  17 SDGs. Czy rzeczywiście wszystkie 17SDGs? Tak. Jest to możliwe.

SOB = BRS. Po angielsku BRS – Business Responsible Strategy.

Partnerstwo może pomóc w budowie takiej strategii SOB = 17SDGs + CSR + główna biznesowa strategia.

Mówimy o zintegrowanym podejściu do budowy strategii uwzględniając nie tylko interes firmy, ale także dobro interesariuszy.

Partnerstwo może pomóc w dostępie do informacji, w rozwiązywaniu problemów poprzez dzielenie się doświadczeniem.

W 2021 roku będziemy mieli nowe prawo w oparciu o Zielony Ład, Taksonomię zrównoważonego inwestowania, nową dyrektywę raportowania niefinansowych informacji w oparciu o nową normę ISO 26 000.

Reguły gry na rynku ulegają zmianie. Twój model biznesowy i styl zarządzania jest pod presją koniecznych zmian.

Jeżeli jesteś zainteresowany to wypełnij proszę poniższy formularz. Otrzymasz wkrótce pierwsze informacje.

 

Partnerstwo na rzecz celów SDG

Koło SDG

 

Formularz: