Dylematy Strategia
Dylematy

Wieloletnia strategia biznesowa dla MŚP? Dodatkowo toczą się dyskusje: czy powinno się wdrażać strategię CSR niezależnie od strategii biznesowej, czy raczej główna, wieloletnia strategia biznesowa powinna być zintegrowana ze strategią CSR? Czy wystarczy tylko przeznaczyć budżet na działania CSR, czy raczej w budżecie, w poszczególne biznesowe inicjatywy należy wplatać działania CSR. Który wariant wieloletniej strategii biznesowej jest lepszy?

Co o tym myślicie?

Uważam, że ponieważ mamy Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), należy budować i wdrażać wieloletnie strategie biznesowe implementujące 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka strategia to Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Strategia Odpowiedzialnego Biznesu (SOB) lub inaczej Strategia Wpływu. Ostatnio mówi się o ekonomii wpływu.

impact economy CSR & Sustainability

Trendy

Są dwa trendy na świecie:

  • wdrażanie wybranych celów SDG oraz
  • wdrażanie wszystkich celów 17SDG.

Moim zdaniem, jeżeli nie chcemy umniejszyć możliwego pozytywnego wpływu naszej organizacji na realizację Globalnego Planu Działań (Agenda 2030), to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie 17SDG budując główną, wieloletnią biznesową strategię. Jest to możliwe. Niedowiarków odsyłam do lektury , a także polecam inną ciekawą lekturę   SDG Impact

Niestety w Polsce najczęściej dalej promuje się strategię CSR i wdrażanie wybranych celów SDG. Robi to MFiPR, Global Compact, Akademia Leona Koźmińskiego, Deloitte, banki i wiele innych uczelni oraz korporacji. Zupełnym nieporozumieniem jest natomiast Barometr Wpływu, 

Kilka lat temu, ze względu na dużą zmienność czynników zewnętrznych, uważałam, że nie ma sensu budowanie wieloletniej strategii w biznesie. Zmieniłam zdanie. Agenda 2030 i 17SDGs stanowią argumenty za budową wieloletniej strategii w nowym modelu biznesowym. Taki model uwzględnia nie tylko biznes, ale także wpływ na środowisko i społeczeństwo. W tym modelu biznesowym możemy zaimplementować / wykazać wpływ na 17SDGs.

Czy to się opłaca?

Czy MŚP się to opłaca?

Idzie zmiana:

  • Taksonomia zrównoważonego inwestowania i
  • nowa dyrektywa lub rozporządzenie dotyczące raportowania informacji niefinansowych oraz
  • konieczność analizy łańcucha dostaw, a także
  • zmiana świadomości konsumenta

powodują, że posiadanie dobrej, wieloletniej strategii w duchu zrównoważonego rozwoju, może wzmocnić pozycję MŚP na rynku lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko nieotrzymania kredytu, albo niezawarcia kontraktu, czy też zmniejszyć ryzyko utraty inwestora.

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy z nas, konsument, też może mieć wpływ na realizację Agendy 2030 i to na 17 Celów.

 

 

Główna, wieloletnia strategia biznesowa i 17SDGs

You May Also Like