Dylematy Strategia Dilemmas Strategy

Dylematy – strategia biznesowa

Wieloletnia strategia biznesowa dla MŚP – czy tego potrzebuje MŚP? Dodatkowo toczą się dyskusje: czy powinno się wdrażać strategię ESG niezależnie od strategii biznesowej, czy raczej główna, wieloletnia strategia biznesowa powinna być zintegrowana ze strategią ESG? Czy wystarczy tylko przeznaczyć budżet na działania ESG, czy raczej w budżecie, w poszczególne biznesowe inicjatywy należy wplatać działania ESG. Który wariant wieloletniej strategii biznesowej jest lepszy?

Co o tym myślicie?

Uważam, że ponieważ mamy Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), należy budować i wdrażać wieloletnie strategie biznesowe implementujące 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka strategia to strategia w duchu zrównoważonego rozwoju, strategia wpływu. Ostatnio mówi się o ekonomii wpływu.

strategia biznesowa - impact economy

Trendy

Są dwa trendy na świecie:

  • wdrażanie wybranych celów SDG oraz
  • wdrażanie wszystkich celów 17 SDG.

Moim zdaniem, jeżeli nie chcemy umniejszyć możliwego pozytywnego wpływu naszej organizacji na realizację Globalnego Planu Działań (Agenda 2030), to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie 17 SDG budując główną, wieloletnią biznesową strategię. Jest to możliwe. Niedowiarków odsyłam do lektury , a także polecam inną ciekawą lekturę   SDG Impact

Niestety w Polsce najczęściej dalej promuje się strategię CSR i wdrażanie wybranych celów SDG. 

Kilka lat temu, ze względu na dużą zmienność czynników zewnętrznych, uważałam, że nie ma sensu budowanie wieloletniej strategii w biznesie. Zmieniłam zdanie. Agenda 2030 i 17 SDGs stanowią argumenty za budową wieloletniej strategii w nowym modelu biznesowym ESG. Taki model uwzględnia nie tylko biznes, ale także wpływ na środowisko i społeczeństwo. W tym modelu biznesowym możemy zaimplementować i wykazać wpływ nawet na wszystkie 17 SDGs.

Czy to się opłaca?

Czy MŚP się to opłaca?

Idzie zmiana. Taksonomia zrównoważonego inwestowania, Nowa Dyrektywa lub rozporządzenie dotyczące raportowania informacji niefinansowych w układzie ESG – CSRD – oraz konieczność analizy łańcucha dostaw, zmiana świadomości konsumenta, powodują tę zmianę.

Posiadanie dobrej, wieloletniej strategii w duchu zrównoważonego rozwoju może wzmocnić pozycję MŚP na rynku lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko nieotrzymania kredytu, albo niezawarcia kontraktu. Może też zmniejszyć ryzyko utraty inwestora.

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy z nas, konsument, też może mieć wpływ na realizację Agendy 2030 i to na 17 Globalnych Celów. 

Główna, wieloletnia strategia biznesowa i 17SDGs

You May Also Like