Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne – Cel 6 – SDG6

Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi to szósty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Cel 6 = SDG6 to CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE. 

 

Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 6?  

Tak. Przeanalizujemy informacje o wodzie. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Woda

Woda i tlen są niezbędne człowiekowi do życia. Ciało człowieka składa się w większości z wody. U mężczyzn stanowi ona około 60% wagi, u kobiet – 50%, a u dzieci aż w 75%.  Do najbardziej wodnistych części należą płuca i krew . Płuca składają się w 90%  z wody, a krew w 85% wody. Skóra i mózg zawierają około 70% wody, a mięśnie – 75%. Nawet kości w około 22% składają się z wody. Woda oczyszcza krew z toksyn, wspomaga pracę nerek, ułatwia trawienie, wchłanianie i transport substancji odżywczych, chroni stawy i organy wewnętrzne, reguluje temperaturę ciała, nawilża oczy. Regularne uzupełnianie czystej wody w organizmie ma olbrzymi wpływ na zdrowie człowieka.

Właściwości wody nie są do końca poznane przez naukowców, a jeszcze mniej wiedziano o niej na przełomie XV i XVI wieku. Żyjący wtedy Leonardo da Vinci, człowiek o niesamowitej intuicji, powiedział „Woda została obdarzona czarodziejską władzą – stała się sokiem życia na Ziemi”. W XX wieku eksperymenty japońskiego naukowca Masaru Emoto pokazały, że woda może magazynować informacje, uczucia i stany świadomości, a także, że reaguje na nasze myśli i słowa, które następnie potrafi odzwierciedlić. Tak więc dobre słowo, pozytywna myśl w życiu człowieka jest czymś niezbędnym dla zdrowia, tak jak czysta woda i powietrze. Powinniśmy dbać o wodę, jako symbol i źródło życia. W przeciwnym razie zanieczyszczona woda, może stać się źródłem śmierci.

Zasoby wody są ograniczone i należy je oszczędzać, a wodę używać w sposób optymalny.

Cykl hydrologiczny

Targety/zadania dla SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne – Cel 6 – na podstawie Agendy 2030

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie;

6.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higieny oraz wyeliminować praktyki defekacji na otwartej przestrzeni, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób w szczególnie trudnej sytuacji;

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wód poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych niebezpiecznych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania materiałów w skali globalnej;

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystania wód we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór oraz zapasy wody słodkiej, by rozwiązać problem niedoboru wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu;

 6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez odpowiednią współpracę transgraniczną;

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odtworzyć ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i warstwy wodonośne;

6.a Do 2030 roku rozszerzyć współpracę międzynarodową i wsparcie potencjału krajów rozwijających się w podejmowaniu działań i opracowaniu programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody;

6.b Wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i polepszaniu infrastruktury sanitarnej.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Dla SDG 6 w Agendzie 2030 określono 8 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.6.1 (SDG 6 target 6.1)  –  Zapewnienie powszechnego dostępu w firmie pracownikom do dobrej jakości wody pitnej;

B.6.2 (SDG 6 target 6.2)  –  Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do nowych rozwiązań w zakresie warunków sanitarnych i higienicznych, włączając w to specjalne rozwiązania dla kobiet i najnowsze rozwiązania techniczne, związane z oszczędnością wody w systemie sanitarnym, jak również nowoczesne systemy sanitarne;

B.6.3 (SDG 6 target 6.3.)  – Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko;

B.6.4 (SDG 6 target 6.4)  – Magazynowanie wody deszczowej;

B.6.5 (SDG 6 target 6.4)  – Zwiększenie efektywności wykorzystania wody w łańcuchach dostaw;

W.6.1 (SDG 6 target 6.1)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie umożliwienia jego pracownikom dostępu do dobrej jakości wody pitnej;

W.6.2 (SDG 6 target 6.2)  –  Promowanie wśród interesariuszy wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w zakresie zapewnienia pracownikom dobrej jakości warunków sanitarnych i higienicznych;

W.6.3 (SDG 6 target 6.3)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko;

W.6.4 (SDG 6 target 6.4)  –  Wywieranie wpływu na interesariuszy w zakresie zwiększenia efektywności zużycia wody w jego łańcuchach dostaw;

W.6.5 (SDG 6 target 6.b)  – Wywieranie wpływu na lokalną społeczność w zakresie poprawy gospodarowania zasobami wodnymi i polepszania infrastruktury sanitarnej.

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z ośmiu targetów SDG 6 wybrałam pięć: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.b.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Szóstego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Pytanie – Dlaczego proponujesz inicjatywę B.6.1. Przecież w większości firm, jeśli nie we wszystkich, pracownicy mają dostęp do wody pitnej.

Odpowiedź – W tej inicjatywie chodzi o zainwestowanie w dostarczanie pracownikom wody w szklanych butelkach, a nie w plastikowych butelkach, czy plastikowych baniakach. To ważne ze względu na zdrowie. Nie jest również obojętne, gdzie taka woda będzie w firmie przechowywana, gdyż jak wiadomo – woda nie tylko jest dobrym rozpuszczalnikiem, ale jeszcze ma pamięć…

Pytanie – Wnioskuję z propozycji inicjatywy B.6.2, że uważasz, że stan sanitariatów w polskich firmach wymaga poprawy. Uważasz, że jest aż tak źle?

Odpowiedź – Jest różnie, znamy to z autopsji. W tej dziedzinie technika również idzie do przodu. W Japonii, na przykład, w publicznych toaletach są automatycznie dezynfekowane, podgrzewane i regulowane deski sedesowe. Na ścianie jest panel wyboru podmywania człowieka i nawet klawisz który wybiera rodzaj zagłuszania odgłosów. Kto wie co jeszcze zostanie wymyślone biorąc pod uwagę AI i konieczność oszczędzania wody. A na budowach polskich firm często po prostu chodzi się za barak, co nie tylko jest mało higieniczne, ale pogłębia problem klimatyczny.

Pytanie –  Moja firma ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, jak to proponujesz w inicjatywie B.6.3. Nie mam pewności, że to wpłynie na lepszą jakość wody, którą mamy do dyspozycji. Jak mam przekonać moich pracowników, że ze względu na dobrą jakość wody powinniśmy na przykład ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, czy ilość odpadów itd.?

Odpowiedź – Powinniście to zrobić nie tylko ze względu na jakość wody. Nie wiem, gdzie macie ujęcie wody pitnej i jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia z twojej firmy, gdzie jest składowisko odpadów i zakład utylizacji odpadów firmy. Działania wszystkich firm są powiązane wpływem na środowisko.  Jeżeli inne firmy podejmą także ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, to prawdopodobieństwo poprawy jakości ujmowanej wody dla waszej firmy będzie większe. Trzeba to uświadomić pracownikom. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jest dobrem dla wszystkich. 

Pytanie – W inicjatywie B.6.4 proponujesz magazynowanie wody deszczowej. Chyba nie jest to propozycja dla każdej firmy?

Odpowiedź – To głównie propozycja dla nowych inwestycji. Jeżeli można zmienić bez większych problemów istniejące instalacje i magazynować wodę deszczową, to będzie to z korzyścią dla środowiska, w którym zasoby wodne są zagrożone dla przyszłych pokoleń.

Pytanie – Analiza wpływu łańcuchów dostaw na wskaźniki niefinansowe firmy to nowe podejście do raportowania. Jest trudność z pozyskaniem takich danych. Liczysz na otwartość i dobra wolę dostawców proponując inicjatywę B.6.5?

Odpowiedź – Wiem, że aktualnie jest problem z pozyskaniem takich danych. Myślę, że prawo spowoduje w najbliższych latach zmianę w tym zakresie. Podmioty będą zobligowane do raportowania informacji niefinansowych. Oczywiście będzie się to odbywało z różną rzetelnością, ale „złapanym na kłamstwie” firmom będzie groził krach na rynku.

Pytanie – Proponując inicjatywy W.6.1 i W.6.2 uważasz, że moja firma może mieć wpływ na interesariuszy w zakresie sposobu traktowania przez nich pracowników i rodzaju kosztów, które powinni ponosić z tego tytułu. Czy nie wymagasz ode mnie zbyt wiele. Czy nie wystawiasz mnie na pośmiewisko? Jaki ja mogę mieć wpływ na to jaką toaletę zafunduje swoim pracownikom mój interesariusz? 

Odpowiedź – Nagłośniony dobry przykład, czy też przekazana wprost informacja działa na świadomość odbiorcy i czasem powoduje zmiany…

Pytanie – Wiesz, podobnie wydają mi się absurdalnym pomysłem inicjatywy W.6.3, W.6.4. Jak ja mogę wpływać na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, czy też efektywność wodną jakiegoś innego podmiotu gospodarczego, kiedy sam mam z tym problem. Nie uważasz?

Odpowiedź – Oczywiście, najpierw twoja firma musi się z tymi problemami zmierzyć i zaplanować zmianę. Jak już będziecie mieli realnie zaplanowane działania, to już można rozpocząć komunikację. Najlepiej oczywiście najpierw się samemu z tym uporać.

Pytanie – Z lokalną społecznością powinni współpracować chyba administracja samorządowa i NGO-sy – inicjatywa W.6.5

Odpowiedź – Twoja firma jest wtopiona w społeczeństwie i środowisku. Bez nich nie istnieje. Dobry przykład twojej firmy może być katalizatorem pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Może uda się podjąć wspólne działania?

Partnership Holistyczne podejscie do zrównoważonego rozwoju

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SZRB = Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Przeczytaj także ten artykuł.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu (SZRB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

  • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
  • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

Przeczytaj także artykuł Barometr Wpływu a 17SDGs