MMŚP - ESG i SDGs

MŚP – ESG i SDGs

Strategia biznesowa MŚP do 2030 roku jako strategia zrównoważonego rozwoju lub strategia ESG

Kiedy zaczynałam udzielać się w zarządzaniu firmą z sektora MŚP, strategia biznesowa mogła być budowana na wiele lat do przodu, bo taki był rynek. Potem się sytuacja zmieniła i do 2015 roku budowanie takiej wieloletniej strategii było bezsensowne.

Aktualnie zmieniłam zdanie. Od 2015 roku mamy Agendę 2030 Globalny Plan Działań, Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i raportowanie w układzie ESG i to jest powód zmiany mojego myślenia. 

Mamy, w otoczeniu dalszym wszystkich firm, ustalone do 2030 roku Globalne Cele: 17 SDG.

Jaki to ma związek z biznesem?  Z firmami MŚP?

Otóż cele te mają olbrzymi wpływ na przyszłość biznesu, są powodem zmian w regulacjach prawnych i standardach w Europie i na świecie. 

 

Przytoczę urywek z Preambuły Agendy 2030:

 “„My, narody” – tymi wzniosłymi słowami rozpoczyna się preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. To właśnie „my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, rdzenną ludnością, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi.” Koniec cytatu, wytłuszczenie dodane             

Holistyczne podejścieW plakacie 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju widzę. dużo pozytywnej energii, nadziei na lepszą przyszłość i uratowanie planety dla naszych wnuków. 

Nasza wspólna świadomość, Noosfera, rozwija się bardzo szybko ostatnimi czasy.  

Zniszczyliśmy Biosferę i bez jej odbudowy grozi nam, ludziom tej planety, zagłada.

 

Skorzystajmy z tego, że Ziemia weszła w nowy kanał energetyczny w Kosmosie. Wykorzystajmy nasz rosnący potencjał do uratowania życia na planecie, do życia w harmonii z przyrodą i ludnością tej planety. Wykorzystajmy to do godnego życia.

 

Bardzo ważne jest nasze pozytywne myślenie o możliwości realizacji tych Globalnych Celów, wszystkich celów, do czego wszystkie MŚP namawiam.

 

Pytanie jak MŚP ma wdrożyć te cele? 

 

Jak ma budować strategię do 2030 roku w oparciu o te cele? 

 

Jak ma wdrożyć zrównoważony rozwój?

 

Uważam, że powinniśmy budować strategię biznesową, jako strategię zrównoważonego rozwoju, opartą o analizę Globalnych Celów i raportować corocznie jej realizację w układzie ESG.

Za 2026 rok MŚP rejestrowane na giełdzie będzie zobowiązane raportować informacje zgodnie z dyrektywą CSRD w europejskim standardzie ESRS. 

Wcześniej o takie dane może zapytać MŚP każdy inwestor, kontrahent, który sam musi raportować takie informacje w swoich łańcuchach dostaw.

 

Strategia biznesowa. Jak MŚP ma ją zbudować?

 

Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, jako głównej strategii biznesowej, różni się technicznie od budowy zwykłej strategii biznesowej. 

 

Po podjęciu decyzji o jej budowie, należy przemyśleć, opracować i wdrożyć Kodeks Postępowania w Biznesie wraz z Kodeksem Postępowania Dostawcy lub tylko odpowiednie OWU do umowy z dostawcami.

 

Należy opracować Mapę Interesariuszy, znaleźć kluczowych dla biznesu interesariuszy i tych, których wsparcie może być szansą dla biznesu. Trzeba opracować Politykę komunikacji z Interesariuszami.

 

W analizie strategicznej należy przeanalizować ryzyka i szanse także wynikające z wpływu na środowisko i społeczeństwo, i to także na środowisko i społeczeństwo świata.

 

W analizie strategicznej należy zaznajomić całą kadrę kierowniczą, a potem i pracowników, z 17 SDG, zadaniami i przemyśleć inicjatywy, które potencjalnie mogłyby wspierać realizację Globalnych Celów. Można się wspomóc np. tą stroną .

 

Te nowe ryzyka dodatkowo analizować trzeba z punktu widzenia lokalnych oddziaływań i globalnych oddziaływań. Mamy nową ekonomię różnie nazywaną: ekonomię wpływu, ekonomią zieloną, ekonomią oddziaływania, impact economy.

 

Osobiście namawiam do budowy strategii, w której firma wspiera 17 Globalnych Celów. Nauczyłam się tego na przykładzie opracowanym dla kopalni odkrywkowej przez Columbia University w Nowym Yorku.

 

Moim zdaniem, MŚP może wesprzeć realizację wszystkich 17 SDG.

 

Czy po to istnieje MMŚP, żeby wspierać 17 SDG?

 

Nie, ale opracowanie strategii opartej na tych Globalnych Celach może pomóc firmie przetrwać, rozwinąć się i utrzymać na rynku.

 

Czy raz opracowana strategia biznesowa da nam stabilny plan do 2030 roku?

 

Niestety. Coroczna aktualizacja jest niezbędna, bo tylko cele SDGs są do 2030 roku niezmienne. Pozostałe czynniki zmieniają się dynamicznie.

 

Czy w takim razie warto budować strategię biznesową do 2030 roku?

 

Warto, bo wchodzimy w czas wielkich zmian technologicznych i prawnych. Niektóre zawody w 2030 roku już nie będą istnieć. Świadomość naszych klientów również się zmienia. 

Strategia biznesowa a zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju może się odbywać z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, w której dodajemy dodatkowe perspektywy. 

Perspektywę Klienta dzielimy minimum na 3 perspektywy:

 

  • Klient
  • Środowisko
  • Społeczeństwo

Ulega zmianie model biznesowy.

Powszechnie używany Model Biznesowy Canvas przybiera nowe oblicze. W literaturze można znaleźć różne propozycje wariantu tego modelu, jako odpowiednie dla zrównoważonego rozwoju. Zrobiłam kompilację różnych propozycji.

 

Model CANVAS zrównoważonego rozwoju

Ta kompilacja wydaje mi się najlepsza. W każdym polu klasycznego modelu Canvas mamy podział na biznes (niebieski), środowisko (zielony) i społeczeństwo (żółty). Dodatkowo dwa pola:  – Kto skorzysta, – Jakie SDG są wspierane.

Ponieważ uważam, że wszystkie Globalne Cele powinny być wspierane strategią zrównoważonego rozwoju, dlatego umieściłam w tym polu kołowe logo SDGs.

 

Czy taka zmiana w prowadzeniu biznesu jest konieczna dla firm MŚP? 

Tak, jest konieczna, jeżeli firma chce przetrwać, rozwinąć się i wygrać z konkurencją na rynku. 

Mamy Europejski Plan Działań – Zielony Ład.

Jeżeli firma ma finansowanie zewnętrzne, może być zobowiązana do raportowania wynikającego z Unijnej Taksonomii. Trzeba będzie podać odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych i kosztów, które spełniają kryteria działalności zrównoważonej środowiskowo, dla wyszczególnionych rodzajów działalności. Dokładne kryteria są jeszcze w opracowywaniu.

Weszło w życie rozporządzenie UE SFRD w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. Banki, instytucje ubezpieczeniowe, inwestorzy mogą występować z żądaniem podania danych niezbędnych do ich wskaźników. Tematyka wskaźników jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem i w układzie ESG.

Dobre Praktyki Giełdowe 2021 w wielu zapisach odwołują się do zrównoważonego rozwoju.

A co, jeżeli nie ma zewnętrznego finansowania? Kontrahent, ponieważ jest zobowiązany do raportowania również oddziaływania swoich łańcuchów dostaw, może nas o takie dane poprosić. Jeżeli nie damy, wpłynie to negatywnie na jego wskaźniki i może zerwać z nami kontrakt.

 

Raportowanie ESG realizacji strategii biznesowej

Zintegrowane raportowanie dotychczas miało miejsce tylko w dużych rejestrowanych na giełdzie przedsiębiorstwach. To się zmienia. 

Takie zintegrowane raportowanie zrównoważonego rozwoju w układzie ESG będzie obowiązywało wszystkie podmioty publiczne i wszystkie duże firmy.

Zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, zastępująca NFRD) , wszystkie podmioty publiczne,  będą zobligowane raportować nie tylko informacje finansowe, ale także niefinansowe w Jednolitym Europejskim Standardzie Zrównoważonego Rozwoju ESRS z tagami cyfrowymi. Również obligatoryjny będzie audyt takiego raportu. 

Dla MŚP, rejestrowanych na giełdzie, będzie opracowany mniej szczegółowy standard raportowania. Rejestrowane na giełdzie MŚP będą zobligowane raportować informacje,  o trzy lata później, w 2027 roku za 2026 rok. Pozostałe MŚP będą mogły używać tego uproszczonego standardu do dobrowolnego raportowania w komunikacji z interesariuszami. 

Standardy powinny być opublikowane do końca 2022 roku i przyjęte w UE w czerwcu 2023.

W raporcie będzie się określało wpływ na zrównoważony rozwój w skali krótko, średnio i długoterminowej.

Taki raport będzie miał odniesienie także do Globalnych Celów, bo opiera się na GRI, a GRI pokazuje relacje z SDG.

A więc strategia biznesowa w duchu zrównoważonego rozwoju w oparciu o SDG staje się sprawą ważną i pilną.

W związku z łańcuchami budowy wartości, obejmującymi w biznesie czasem cały świat, standard powinien być jeden dla biznesu na całym świecie. 

W podstawowym zakresie europejski standard będzie pokrywał się informacyjnie ze światowym, finansowym standardem raportowania zrównoważonego rozwoju w układzie ESG.

 

Na zakończenie

Jeszcze raz namawiam do budowania strategii biznesowej w duchu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku jako głównej, biznesowej strategii. 

Namawiam do poszukiwania dobra wspólnego z czułością, o której tyle pisze Olga Tokarczuk. Z czułością, która jest sprzyjaniem temu co dobre dla bycia w skali jednostkowej i planetarnej.