Rozwiąż ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

1) ZR to przyjęty w Polsce skrót dla anglojęzycznego skrótu SD:
2) Zrównoważony rozwój to:
3) Zrównoważony rozwój/ sustainable development oznacza dokładnie:
4) Specyfika ZR polega na:
5) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:
6) Rola mieszkańca kraju w realizacji strategii typu ZR:
7) Rola przedsiębiorcy w realizacji strategii typu ZR:
8) Rola środowiska naturalnego w realizacji strategii typu ZR:
9) Skrót SDG w kontekście zrównoważonego rozwoju oznacza:
10) Cele SDG to zbiór uzgodnionych przez państwa świata:
11) Co oznacza skrót SOR w kontekście zrównoważonego rozwoju w Polsce
12) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:
13) Ministerstwo koordynujące sprawy zrównoważonego rozwoju w Polsce to:
14) Gospodarka o obiegu zamkniętym GOZ to:
15) CSR ? Corporate Social Responsible to:
16) Smart City to:
17) Sustanability oznacza:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

You May Also Like