SDG1

Rozwiąż SDG1

1) ZR to przyjęty w Polsce skrót dla anglojęzycznego skrótu SD:

2) Zrównoważony rozwój to:

3) Zrównoważony rozwój/ sustainable development oznacza dokładnie:

4) Specyfika ZR polega na:

5) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:

6) Rola mieszkańca kraju w realizacji strategii typu ZR:

7) Rola przedsiębiorcy w realizacji strategii typu ZR:

8) Rola środowiska naturalnego w realizacji strategii typu ZR:

9) Skrót SDG w kontekście zrównoważonego rozwoju oznacza:

10) Cele SDG to zbiór uzgodnionych przez państwa świata:

11) Co oznacza skrót SOR w kontekście zrównoważonego rozwoju w Polsce

12) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:

13) Ministerstwo koordynujące sprawy zrównoważonego rozwoju w Polsce to:

14) Gospodarka o obiegu zamkniętym GOZ to:

15) CSR ? Corporate Social Responsible to:

16) Smart City to:

17) Sustanability oznacza:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwiąż ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

1) ZR to przyjęty w Polsce skrót dla anglojęzycznego skrótu SD:

2) Zrównoważony rozwój to:

3) Zrównoważony rozwój/ sustainable development oznacza dokładnie:

4) Specyfika ZR polega na:

5) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:

6) Rola mieszkańca kraju w realizacji strategii typu ZR:

7) Rola przedsiębiorcy w realizacji strategii typu ZR:

8) Rola środowiska naturalnego w realizacji strategii typu ZR:

9) Skrót SDG w kontekście zrównoważonego rozwoju oznacza:

10) Cele SDG to zbiór uzgodnionych przez państwa świata:

11) Co oznacza skrót SOR w kontekście zrównoważonego rozwoju w Polsce

12) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski:

13) Ministerstwo koordynujące sprawy zrównoważonego rozwoju w Polsce to:

14) Gospodarka o obiegu zamkniętym GOZ to:

15) CSR ? Corporate Social Responsible to:

16) Smart City to:

17) Sustanability oznacza: