Wanda Pazdan, autor witryn wandapazdan.pl i emi.pl. Autor zamieszczanych tam tekstów, artykułów, bajek i quizów. Trener i doradca strategiczny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw MŚP.

 

Wanda Pazdan

Honorowy Dyrektor Regionalny CASI GLOBAL

 

Autor darmowych Warsztatów dla MŚP zorganizowanych w 2019 roku wspólnie przez Opolska Izbę Gospodarczą i emi.pl Wanda Pazdan w Opolu. Tematyka: zrównoważony rozwój, Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), strategia biznesowa z uwzględnieniem 17SDGs – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu – oraz raportowanie informacji niefinansowych w standardzie ESG.

Autor publikacji książkowych w tematyce informatyka, inwentaryzacje emisji, ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Lider projektów międzynarodowych, manager i członek rad nadzorczych.