Wanda Pazdan, właścicielka firmy emi.pl Wanda Pazdan. Autorka witryn wandapazdan.pl i emi.pl. Autorka zamieszczanych tam tekstów, artykułów, bajek i quizów. Coach kadry kierowniczej i doradca strategiczny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wanda Pazdan autor i właściciel author and owner

Autorka darmowych Warsztatów dla MŚP zorganizowanych w 2019 roku wspólnie przez Opolska Izbę Gospodarczą i emi.pl Wanda Pazdan w Opolu. 

Tematyka Warsztatów: 

  • Zrównoważony rozwój, 
  • Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), 
  • Strategia biznesowa z uwzględnieniem 17SDGs – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – 
  • Raportowanie informacji niefinansowych w standardzie ESG.

Autorka publikacji książkowych w tematyce informatyka, inwentaryzacje emisji, ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój.

Lider projektów międzynarodowych (Poland CORINAIR’90, Phare Topic Link on Air Emissions), manager i członek rad nadzorczych SFD S.A i Atmoterm S.A.

Współzałożycielka Atmoterm S.A.

Członek Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konto Linkedin