Możesz skorzystać z następujących konsultacji:

A. Pomoc dla MŚP we wdrażaniu nowych zasad zarządzania w kierunku zrównoważonego rozwoju i turkusowych organizacji;

B. Pomoc dla MŚP w opracowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju, jako głównej strategii biznesowej, implementującej 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs);

C. Pomoc przy wdrożeniu raportowania niefinansowego zgodnie z obowiązującym standardem;

D. Pomoc przy wyliczeniu wskaźników wynikających z Taksonomii zrównoważonego finansowania.

Formularz kontaktowy: