Możesz skorzystać z następujących konsultacji:

A. Pomoc dla MŚP we wdrażaniu nowych zasad zarządzania wspomagających realizację zrównoważonego rozwoju i turkusowych organizacji;

B. Pomoc dla MŚP w opracowaniu wieloletniej Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB (po angielsku BRS – Business Responsible Strategy), jako głównej strategii biznesowej, implementującej 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs);

C. Pomoc przy wdrożeniu raportowania niefinansowego zgodnie z obowiązującym standardem;

D. Pomoc przy wyliczeniu wskaźników wynikających z Taksonomii zrównoważonego finansowania.

Przy wypełnianiu formularza należy podać wariant lub warianty oczekiwanej pomocy.

Zapraszam do kontaktu i współpracy z emi.pl

Formularz kontaktowy: