zrównoważony rozwój

Dlaczego nie wszystkie przedsiębiorstwa opracowują Regulamin organizacyjny?

Regulamin organizacyjny jest dobrowolnym dokumentem określającym kulturę środowiska pracy. Bazą jest przyjęta strategia, z której wynika struktura organizacyjna, do której dokonuje się opisu stylu zarządzania i wynikających z niego odpowiedzialności poszczególnych zespołów.

 

Komu jest potrzebny Regulamin organizacyjny?

Regulamin organizacyjny [RO] może być pomocny zarówno dla istniejących zespołów, jak i dla nowo przyjętego pracownika. Tworzenie RO może być połączone z rewizją stylu i zasad zarządzania.

Na przykład: przed wprowadzeniem zmiany warto przygotować dobrze Regulamin organizacyjny obejmujący planowaną zmianę. Ułatwi to skuteczną  komunikację, która jest bardzo ważnym czynnikiem przeprowadzenia zmiany. Przecież chcemy, żeby zmiana zakończyła się sukcesem.

Przygotowanie Regulaminu organizacyjnego, przed rozpoczęciem powszechnego wprowadzania zmiany, zapewnia dobre przemyślenie założeń i planowanych rozwiązań.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej często co roku trzeba zmieniać strukturę organizacyjną tak, żeby ja optymalnie przystosować do przyjętych założeń i celów strategicznych. Ma to wpływ na zmiany w Regulaminie i opisie procesów, czyli w procedurach.

 

Czy opis procesów jest elementem Regulaminu organizacyjnego?

Może być, ale nie musi. Często opisy procesów tworzą odrębną Księgę procesów.

Ciąg dalszy w opracowaniu

Co głównie reguluje Regulamin organizacyjny?

 

Czy Regulamin organizacyjny stanowi prawo wewnętrzne?

 

Czy posiadanie uchwalonego Regulaminu organizacyjnego zwalnia z obowiązku przekazywania pracownikom zakresów obowiązków?

 

Jaki jest typowy spis treści Regulaminu organizacyjnego?

 

Czyli Regulamin organizacyjny zawiera zakresy obowiązków poszczególnych stanowisk?

 

Czy sposób raportowania rocznego z działalności jest przedmiotem Regulaminu organizacyjnego?

 

Ciąg dalszy w opracowaniu

 

 

 

 

 

Czy warto mieć regulamin organizacyjny?

You May Also Like